<var id="o4d2x"></var>
  <dd id="o4d2x"><track id="o4d2x"></track></dd>
  1. <em id="o4d2x"><ruby id="o4d2x"></ruby></em>

   如果您喜欢『PS学习网』,请推荐给您身边的朋友!本站永久域名:www.icbaa.cn

   鼠绘恐怖卖萌绿毛怪头像图片的PS教程

   当前位置 : PS学习网 > 鼠绘专区 > 正文来源:网络作者:网络时间:2019-10-28人气:

   制作表情图片过程也是较为复杂的,首先要构思出独特的形象,可以多参考一些素材;然后画出线稿图及部分细节;前期的这些完成后再上色及刻画细节。

   最终效果

   鼠绘恐怖卖萌绿毛怪头像图片的PS教程

   1、收集参考素材(这是自己比较喜欢的一个表情,向原作者致敬)。

   鼠绘恐怖卖萌绿毛怪头像图片的PS教程

   2、钢笔画出基本路径(暗部和亮部全用钢笔勾出路径,后面便于随时调整)。

   鼠绘恐怖卖萌绿毛怪头像图片的PS教程

   3、毛发处理步骤:

   a、隐藏上面的几个亮部和暗部层。给脸部路径层加图层样式然后转为智能对象,从这开始后面会大量用到智能滤镜。

   b、添加杂色。径向模糊—缩放,数值自己多试验,这里用10。再次径向模糊,然后锐化。

   c、这里我多做了几步,新建透明层尝试一下,用画笔的方式代替之前的添加杂色,然后径向模糊,出现一个分布不均匀、粗细不同的毛发层。柔光叠加。这里可以通过不同的画笔粗细、颜色深浅,得到更多样的毛发层次。

   d、将脸上的几个明暗和高光层,转为智能对象,然后高斯模糊,数值4—12左右。

   鼠绘恐怖卖萌绿毛怪头像图片的PS教程

    

   4、眼睛处理:基本全用图层样式,眼白,暗部眼眶,两部眼眶,共三层。眼珠5层左右。

   a、图层样式,给眼白加内阴影,眼珠用上面做毛发的做法,做出絮状物。整体加内阴影,加高光。

   b、把暗部眼眶转智能对象,然后高斯模糊,数值2左右。

   c、把亮部眼眶转智能对象,然后高斯模糊,数值2左右。多调整路径,眉弓多一点,眼睑圆润点。

   鼠绘恐怖卖萌绿毛怪头像图片的PS教程

   5、嘴巴处理:

   a、和眼眶做法一致,路径转智能对象,高斯模糊2。亮部错开层次,唇的厚度就出来了。

   b、调整暗部和亮部的渐变,给嘴里加整体的阴影关系。

   鼠绘恐怖卖萌绿毛怪头像图片的PS教程

   6、周围毛发处理:

   a、把头部几个层合并,选中选区—反选,然后羽化10左右。用蒙版方式隐藏掉周围。

   b、备份头部层,置于底层,然后用液化或者涂抹涂出周围的毛。并且,我有用笔刷围着画了一圈,细一点的毛发丝。

   c、通过多层毛发叠加,调整透视,调整整体阴暗,给眼白内部加内阴影,得到一个带一丝邪气却又很可爱的绿毛球怪。

   鼠绘恐怖卖萌绿毛怪头像图片的PS教程

   最终效果:

   鼠绘恐怖卖萌绿毛怪头像图片的PS教程

   回顶部
   10bet_10BET_十博 {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}|