<var id="o4d2x"></var>
  <dd id="o4d2x"><track id="o4d2x"></track></dd>
  1. <em id="o4d2x"><ruby id="o4d2x"></ruby></em>

   如果您喜欢『PS学习网』,请推荐给您身边的朋友!本站永久域名:www.icbaa.cn

   PS软件制作质感飘逸金色彩带图片

   当前位置 : PS学习网 > 实例教程 > 正文来源:网络作者:网络时间:2020-01-09人气:

   彩带重点是褶皱部分的刻画,不同部分的彩带受光不同,褶皱颜色,深浅等略有不同,制作的时候需要先把不同弧度的彩带分段,然后逐段渲染。最终效果

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程

    

   一、新建一个1000 * 800像素的文件,选择渐变工具,颜色设置如图1,拉出图2所示的径向渐变作为背景。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程 

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程  

    

   二、我们把彩带分成三段来制作。由顶部开始。先来制作第一部分,新建一个组,用钢笔勾出第一段的轮廓,转为选区后给组添加图层蒙版,如下图。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程

    

   三、在组里新建一个图层,填充橙红色:#D06E18作为底色。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程

    

   四、新建一个图层,用钢笔勾出顶部边缘的高光选区,羽化2个像素后填充橙黄色:#FFB80E,取消选区后添加图层蒙版,用黑色画笔把左侧部分的过渡涂出来,如下图。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程

    

   五、高光部分部分可以适当用选区等加强一点,如下图。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程  

    

   六、新建一个图层,用钢笔勾出顶部边缘的暗部选区,羽化2个像素后填充暗红色:#B65023,如下图。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程

    

   七、新建一个图层,同上的方法给顶部边缘增加一些高光,如下图。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程

    

   八、新建一个图层,用钢笔勾出底部边缘的高光选区,羽化2个像素后填充橙黄色,取消选区后添加图层蒙版,用黑色画笔把左侧部分的过渡擦出来,如下图。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程

    

   九、新建一个图层,同样的方法给底部增加暗部,如下图。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程

    

   十、新建图层,同上的方法在中间及边缘部分增加一些高光及暗部,第一段基本完成,如图11 - 13。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程 

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程 

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程  

    

   十一、在当前组下面新建一个组,开始制作第二段。用钢笔勾出轮廓,转为选区后给组添加图层蒙版,如下图。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程

    

   十二、在组里新建一个图层,选择渐变工具,颜色设置如图15,拉出图16所示的线性渐变作为底色。

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程 

   制作质感飘逸金色彩带图片的PS教程

   回顶部
   10bet_10BET_十博 {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}|